FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

     Czy praca w branży przetwórstwa mięsa w Polsce jest bezpieczna? Mimo modernizacji części zakładów, związanej m.in. z dostosowaniem do przepisów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej, statystyki dotyczące wypadków w tej branży nadal niepokoją. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia.

      Dane z ponad 5 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzonych w zakładach przetwórstwa mięsa w ostatnich latach, wskazują, że do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych przez inspektorów pracy należą: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.


 

 

    Dlatego z myślą o branży przetwórstwa mięsa Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię prewencyjno-kontrolną „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, która będzie trwała do 2021 r. włącznie. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowanie zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli.

Program jest realizowany w kilku etapach.

 

 

   

     Pierwszym etapem jest zgłoszenie firmy do programu. Następnie pracodawcy zapraszani są do udziału w szkoleniu, na którym otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze, służące do identyfikacji nieprawidłowości występujących w zakładzie pracy i ułatwiające określenie koniecznych działań naprawczych. W trakcie szkolenia uczestnicy są przygotowywani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie oraz określenia i wprowadzenia działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

     Jednym z najważniejszych materiałów, pozwalających na realizację założeń programu, jest publikacja „Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych działań naprawczych dla przedmiotowej branży.

     Podczas analizy nieprawidłowości i późniejszego wdrażania działań korygujących, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i korzystać z ich specjalistycznej pomocy.

     Po zakończeniu działań dostosowawczych pracodawcy przekazują do właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę ewidencjonującą przeprowadzone działania. Zebrane ankiety podlegają weryfikacji inspektorów pracy, którzy podejmują decyzję o przeprowadzeniu audytu sprawdzającego w danym zakładzie pracy.

     Program prewencyjny umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP i w konsekwencji łatwiejsze dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa, a tym samym zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące programu, a także dane kontaktowe koordynatorów programu w Okręgowych Inspektoratach Pracy są dostępne na stronie kampanii www.bhpnatak.pl.

      Warto odwiedzić stronę kampanii, żeby pobrać przygotowane przez PIP specjalistyczne publikacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach, infografiki przedstawiające nieprawidłowości, zagrożenia i przyczyny wypadków przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa.

     „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – ta sentencja podkreślająca znaczenie prewencji, nabiera szczególnego znaczenia w tak niebezpiecznej branży, jaką jest przetwórstwo mięsa. Ocena ryzyka zawodowego, właściwa, zgodna z przepisami organizacja pracy, a także informowanie personelu o zagrożeniach i metodach zapobiegania wypadkom to obowiązek każdego pracodawcy. Wszystkich przedsiębiorców z branży przetwórstwa mięsa, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa, jakości i komfortu pracy we własnych firmach, zapraszamy do udziału w programie prewencyjnym w ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” i zachęcamy do odwiedzenia strony www.bhpnatak.pl.

 

Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30